fleche
fleche

Nostalgia

Antoine Ciosi

Nostalgia

Nostalgia

Milan C 208
Antoine Ciosi : Interprete / Interpreter du meme artiste / same artist
France 1983 10 titres:
Nostalgia/Cillaccu/lamentu di ghjuvan polu/a canzona di e filette/so trent anni dunane/Beata Corsica/Ghjaseppu e lillia/certe sere be cusi/stamane si ne va/he mezzanote
Cassette/ Tape/ MC, stereo, neuf
10 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>