fleche
fleche

G.Fregosi

Giulio Fregosi

G.Fregosi

Bongiovanni (Italy) GB 1042 de luxe
Giulio Fregosi : Baryton / Baritone du meme artiste / same artist
Divers , Many Compos. : Compositeur / Composer du meme artiste / same artist
Giuseppe Verdi : Compositeur / Composer du meme artiste / same artist
Carmen, Rigoletto, Zaza, Amleto, Pagliaci...
LP 33rpm, mono, occasion
16 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>