fleche
fleche

Les plus beaux lieder

Peter Schreier

Les plus beaux lieder

Eurodisc 919037
Peter Schreier : Tenor du meme artiste / same artist
Mozart, Schubert, Schumann, Brahms
BOX 3 Lps, stereo, neuf
39 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>